Sendit. Nadaje się najlepiej.

 

Drodzy Użytkownicy,

 

uprzejmie informujemy, że uległ zmianie pkt nr 1.1 Regulaminu Serwisu Sendit.

Zmieniło się oznaczenie sądu prowadzącego wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wcześniej był to Sąd Rejonowy w Poznaniu, a obecnie jest to:

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Pozostałe zapisy nie uległy zmianie.

Z pozdrowieniami
Zespół Sendit

Sendit.pl